Een paar jaartallen

 

1935                   Geboren in Rotterdam

1953                   Eindexamen HBS-A

1955-1957          Junior copywriter bij Unilever

1957-1962          Werkzaam als tekstschrijver

1957–1964         Redacteur gard sivik, vanaf 1960 eindredacteur

1958                   Debuut als dichter in gard sivik 9

1959–1972         Verbonden aan de Haagse Post, vanaf 1970 adjunct-

                           hoofdredacteur

1962-1966          Praktijk met CB Vaandrager als freelance  

                           tekstschrijvers

1965                   Medeoprichter en redacteur De Nieuwe Stijl

1966                   De Nieuwe Stijl deel 2 met het monostichon

                           ‘Wollt ihr die totale Poesie?’

1967                   De SS’ers, met Armando [6e druk 2012]

1972                   Sprookjes van de Lage Landen, met Eelke de Jong

1975                   Een gedicht, bibliofiele uitgave van

                           ‘Wollt ihr die totale Poesie?’

                           Medeoprichter en redacteur Hollands Diep

                           Hoofdredacteur uitgeverij Boelen

1979                   Schaars licht, gedichten

1979–1985         Freelance editor

1983                   Kurt Schwitters, Anna Bloeme en ik. Gedichten

                           1912-1947, vertaald en ingeleid

1985–2000         Sleutelaar Persprodukties, uitgaven

                           over milieubescherming en openbaar bestuur

1989                   De Nieuwe Stijl 1959-1966, samengesteld met

                           Sjoerd van Faassen

2004                   Vermiste stad. Rotterdamse kwatrijnen

2005                   Jan Cremer, Brieven 1956-1996, samengesteld met

                           Kristien Warmenhoven

2008                   C.B.Vaandrager, Made in Rotterdam.

                           Verzamelde gedichten, samengesteld met Martin Bril

© 2004 Kaplan
© 2004 Kaplan